α Betelgeuse FHI

 • San Marcos
 • El Paraíso
 • Stuardo Coto
 • 34.5 kg GrainPro
 • 87
 • Floral
 • Aromatic herbs
 • Washed
 • African beds
 • Aerobic
 • Marselleza

  α Betelgeuse ANA

 • San Marcos
 • El Paraíso
 • Stuardo Coto
 • 34.5 kg GrainPro
 • 87.25
 • Fruity
 • Tropical fruits
 • Natural
 • African beds
 • Aerobic
 • San Roque

  α Betelgeuse ALI

 • San Marcos
 • El Paraíso
 • Stuardo Coto
 • 34.5 kg GrainPro
 • 89.75
 • Exotic
 • Tropical fruits
 • Natural
 • African beds
 • Aerobic
 • Geisha

  ε Alnilam FFL

 • Coban
 • El Volcancillo
 • Silvestre López García
 • 34.5 kg GrainPro/23 kg GrainPro
 • 87.25
 • Floral
 • Floral
 • Washed
 • Caturra

  ζ Alnitak ABF

 • Coban
 • Aurora
 • 34.5 kg GrainPro/23 kg GrainPro
 • 87
 • Fruity
 • Bayas y Frutos del Bosque
 • Natural
 • African beds; Marquesina (structured greenhouse)
 • Red Caturra

  ζ Alnitak AFT

 • Coban
 • Aurora
 • 34.5 kg GrainPro
 • 87
 • Fruity
 • Tropical fruits
 • Natural
 • African beds; Marquesina (structured greenhouse)
 • Washed con Fermentación Seca
 • Red Caturra

  ζ Alnitak FHA

 • Coban
 • Aurora
 • 34.5 kg GrainPro
 • 87
 • Floral
 • Aromatic herbs
 • Washed
 • African beds; Marquesina (structured greenhouse)
 • Ice Ice Baby
 • Red Caturra

  δ Mintaka AME

 • Coban
 • Asociación Chichupac
 • 34.5 kg GrainPro
 • 87
 • Fruity
 • Peach
 • Washed
 • Marquesina (structured greenhouse)
 • Aerobic
 • Bourbon; Catuaí; Caturra
Categories: At origin